O jeseterech

 

Jeseterovití (Acipenseridae)

  • Jeseterovití se řadí se mezi chrupavčité ryby. V jejich těle totiž nenajdeme kosti, pouze částečně osifikované chrupavky.

   Jeseteři jsou ryby středně náročné na kvalitu vody. Optimální hodnota nasycení vody kyslíkem je 6-10mg/l, teplotní optimum pro růst je 16-23 °C, ovšem i při teplotě kolem 4°C přijímají celkem aktivně potravu. Většina jeseterovitých ryb je svým spodním postavením úst přizpůsobena příjmu potravy ze dna, to znamená, že jsou bentofágové. V přirozených podmínkách se živí především bentickými organismy, planktonem a někteří dokonce i dravě.

     Lidé spatřili slávu jeseterů (k jejich smůle) hlavně ve vidině zisku z kaviáru. Jejich nadměrný lov neuvěřitelně zdecimoval stavy v přirozených podmínkách. Dříve se jeseteři plavili téměř „na každém rohu“ a dorůstali běžně obřích rozměrů. Ještě před cca 200 lety jsme mohli spatřit obrovské jesetery tahnoucí na svá trdliště například v Labi..

 

Jeseterů je popsáno v tuto chvíli 27 druhů. Zde najdete několik základních informací o druzích, které můžeme nabídnout v průběhu roku.

 

 

Jeseter sibiřský (Acipenser baerii)

Je jeden z nejdostupnějších druhů jeseterů. Jedná se o druh, který se nejčastěji nasazuje do soukromých vod díky své přizpůsobivosti a odolnosti. Je také velice vhodný pro kulinářské využití díky svému velice kvalitnímu masu. Dorůstá maximálně do délky okolo 250cm a hmotnosti do 150kg. Charakteristická je pro něj jednolitě tmavá barva těla a poměrně dlouhé rostrum. Svou potravu hledá převážně na dně a nepohrdne také ani masitějšími kousky jako jsou drobné ryby.

 

Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii)

 
   

Jedná se také o celkem dostupný druh, který je běžně vysazovaný do sportovních revírů.   Je trochu náročnější na kvalitu vody oproti j. sibiřskému. Pohledově je atraktivní díky výraznějším ganoidním šupinám a kratšímu rostru. Jeho růst je poměrně rychlý, v optimálních podmínkách dokáže přirůstat i více než 2kg ročně. Dorůstá maximálně do délky 300cm a do hmotnosti okolo 150kg.

 

 

Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

Je zřejmě jediným původním zástupcem jeseterovitých na našem území, kterého dnes ještě můžeme ulovit na Moravě v povodí Dunaje. Jak už lze poznat z jeho názvu, jedná se o menší druh jesetera, který dorůstá málokdy přes 80cm a hmotnost nad 3kg. Spolehlivě ho poznáme podle bíle obrysovaných trojúhelníkových prsních ploutví.


 

Jeseter malý – albín (Acipenser ruthenus alb.)

Je pouze albinická forma jesetera malého.

 

Vyza velká (Huso huso)

Vyza velká je největší zástupce jeseterovitých ryb, a stejně tak i zástupce sladkovodních ryb, pokud by byla výhradně sladkovodní rybou..

Největší, ovšem neoficiálně zdokumentovaný ulovený exemplář měl délku před 8 metrů a hmotnost jako plně obsazená škoda octavia – téměř dvě tuny. Vyza velká se živí především dravě. Dožívá se věku až okolo 100 let. Zajímavé je srovnání s naším sumcem velkým, který je schopný rozmnožování ve věku 3-5 let, ovšem vyza velká (jikernačka) pohlavně dozrává nejdříve mezi 16. – 22. rokem života. Charakteristická je pro ni tlama tvaru do písmene U.

 

 

Jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus)

Asi právem se mu říká nejkrásnější ze všech jeseterů. Má nejvýraznější ganoidní šupiny a také velice dlouhé a ploché rostrum. Je už celkem dost náročný na odchov. Nesnáší vegetační zákal vody a vyžaduje obecně velice kvalitní prostředí.

Dorůstá maximálně do 200cm a do hmotnosti okolo 70kg.

 

 

Jeseter jadranský (Acipenser naccarii)

Jedná se o celkem běžný druh jesetera zejména v jižní a západní evropě. Jeho popis je podobný jeseteru sibiřskému. Růst je poměrně rychlý. Je středně náročný na kvalitu vody.

 

 

 

Jeseter bílý (Acipenser transmontanus)

 Transmontanus je největší zástupce jeseterů v severní Americe. Jeho původní domovinou jsou brakické vody Pacifiku. Dorůstá do délky i přes 6 metrů a hmotnosti kolem jedné tuny. Má protáhlé tělo a krátké rostrum. Jedná se o velice atraktivní rybu hlavně díky svým vzrůstovým možnostem. Je vhodný pro nasazování do sportovních revírů.

 

Bestěr (Huso huso x Acipenser ruthenus)

Při zkřížení jesetera malého a vyzy velké vzniká hybrid, kterému se říká bestěr.  Jeho pozitivní vlastnosti jsou rychlý růst, relativně časná pohlavní zralost, odolnost a perspektivní vzrůstové možnosti.

 

 

Jeseter ostrorypý (Acipenser oxyrinchus)

Pohledově velice atraktivní ryba. Tento druh vyžaduje celkem kvalitní vodu a vyšší teplotu. Má protáhlé tělo pokryté velkými ganoidními šupinami. Živí se především bentickými organismy.

 

 

Veslonos americký (Polyodon spathula)

Je jeden ze dvou zástupců rodu veslonosovitých. Má zvláštní dlouhé a ploché rostrum běžně označované jako veslo, které může tvořit i více než 1/3 délky těla. Hlavní složku jeho potravy tvoří plankton. Veslonos může dorůstat do délky 180 cm a hmotnosti 100kg.


 

 

PRODEJ JESETERŮ

 (DPH 15%)

Již při oběru nad 50kg ryb jedné kategorie jsme schopni poskytnout velkoobchodní ceny.

Jeseter sibiřský (A. baerii)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

1-3kg(50-80cm)

208

235

3-5kg (80-110cm)

217

249

5-15kg (90-150cm)

247

284

 

Jeseter ruský (A. gueldenstaedtii)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

30-50cm

 

 

3-10kg (80-120cm)

225

259

         10-20kg (110-160cm)

280

322

 

 

Jeseter malý/albín (A. ruthenus/albino)

Velikost

Cena/ks bez DPH

Cena/ks s DPH

40-50cm

209

229

50-80cm

304

349

 

 

 

 

Vyza velká (Huso huso)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

1-15kg

440

506

15-50kg

625

                      719

 

 

Jeseter bílý (A. transmontanus)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

10-30kg

465

535

 

Jeseter hvězdnatý (A. stellatus)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

40-60cm

 

280kč/ks

2-6kg

446

                  513

 

 

 

 

 

Bestěr (Huso huso x A. ruthenus)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

 

 

 

 

Připravujeme

 

 

 

 

 

 

Veslonos americký (P. spathula)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

 

 

 

 

Připravujeme

 

 

 

 

 

 

Jeseter ostrorypý (A. oxirinchus)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

 

 

 

 

Připravujeme

 

 

 

 

 

Jeseter jadranský (A. naccarii)

Velikost

Cena/kg bez DPH

Cena/kg s DPH

 

 

 

 

Připravujeme