Produkce rychlených plůdků a plůdků

Co se týká rybniční produkce, zabýváme se především chovem rychlených plůdku, ročků, a dvouletých násad. Zájmovými druhy jsou zejména: Štika obecná, Candát obecný, Amur bílý. 

Rychlené plůdky expedujeme ve velikosti 3,5 - 6cm podle druhu. Ročci/plůdky jsou nejčastěji ve velikostech 8-12cm. Násady potom ve velikosti od 0,1 do 0,5kg.  Větší množství ryb se převáží na přepravních bednách nebo v PVC pytlech pod kyslíkovou atmosférou. Nejčastěji ryby balíme po 1000ks na 50l pytel pochopitelně v závislosti na teplotě vody, druhu a velikosti ryby a také dle trvání transportu.

Candát obecný rychlený

 

Rychlená štika 3-4cm

Chov plůdku rychlené štiky je specifická intenzivní metoda chovu tohoto druhu. Ročně produkujeme 50-100 tis. ks.
 

Rychlený candát ve velikosti 4-5cm  

Candát je velice choulostivá ryba na náročná na chov, manipulaci a přepravu. Pro jeho úspěšné slovení je za potřebí odborný personál, trpělivost a zároveň rychlá a šetrná práce. Často bývá kamenem úrazu transport ryb. Při jeho přepravě nesmí dojí jak ke snížení hladiny kyslíku ve vodě pod 80% (dle teploty 7-11mg/l) ale take k přesycení vody kyslíkem. Při nízké koncentraci dojde k přidušení a nasledují nadměrné ztráty a naopak příliš vysoká koncentrace kyslíku popálí rybce žábra a také dochází k velkým ztrátám. 

 

Rychlený amur 4-5cm  

Rychlený amurRyhlený amur bílýChov plůdků dravých a býložravých ryb

Plůdek candáta  9-12cm.

 

 

Plůdek amurka 10 cm.