Kontakt

Ryby Vlček

Ing. Jakub Vlček
Klášterní 368
364 61 Teplá

Tel.: +420 737 422 561

E-mail: rybyzezapadu@seznam.cz

IČ: 01241176

DIČ CZ9201071880

 

Bankovní spojení: CZK i EUR

Obchodní podmínky

Je třeba brát na vědomí, že ryby nejsou kusem nábytku a je třeba s nimi dle toho zacházet.

1. Naše firma je pod veterinárním dohledem jako řádně registrovaný rybníkářský subjekt. Na trh proto uvádíme pouze ryby v nejvyšší možné kvalitě.

2. Objednávky ryb v hodnotě nad 10 tis kč bez DPH budou realizovány následujícím způsobem. Zákazník má povinost zaslat nám mailem závaznou objednávku, kde potvrdí a zaváže se objednané ryby převzít. (V emailu musí být - Kdo závazně objednává, kam a co). Je to pouze formální záležitost, kterou zákazník potvrzuje, že objednané ryby doručené naší firmou budou převzaty a zaplaceny. Pokud například zákazníkovi budeme doručovat dle objednávky ryby, a zákazník nebude k zastižení, či nebude zajištěna jiná osoba odpovědná za převzetí ryb, a my budeme nuceni cestovat zpět s nedodanými rybami, budeme zákazníkovi účtovat 50% hodnoty dodávky ryb bez DPH včetně nákladů na dopravu dle ceníku (12kč/km bez DPH tam i zpět).  

2. Pokud zákazník odebírá živé ryby na našich sádkách či dalších provozovnách, bere na vědomí, že jsou od momentu nakládky jeho majetkem má za ně plnou odpovědnost. Nejsme schopni ručit za bezpečnost přepravy realizované zákazníkem. Nejsme schopni ručit za kvalitu ryb které jsou přepravovány cizími osobami a nám neznámými dopravními prostředky. Na pozdější reklamace u dodávek ryb, které nebyly dodány naší dopravou nebude brán zřetel pokud nebude na dodacím listě uvedeno jinak.

3. Pokud ryby k zákazníkovi dopravuje naše firma, máme 100% odpovědnost a povinnost dodat vždy ryby v perfektním stavu. Je naší poviností také dbát na minimalizaci možných ztrát způsobených teplotními šoky. Máme také za úkol dbát na správné vysazení ryb aby nedošlo zejména k jejich mechanickému poškození.V momentě vysazení ryb do vody jenž spravuje zákazník, se ryby stávají jeho výlučným vlastnictvím.

4. V případě, že se zdravotní stav ryb zákazníkovi  nezdá, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit. Zákazník má případně možnost vysazení ryb odmítnout. Pokud dojde k vysazení ryb, a v rámci několika hodin po vysazení se ukáží problémy s vysazenými rybami, je třea tuto skutešnost ihned konzultovat a oznámit naší firmě. Vůči pozdějším reklamacím nebude brán zřetel. 

5.  Pokud jsou ryby vysazovány na sportovní revíry, soukromé vody a zahradní jezírka, v momentě vysazení ryb do vody jež spravuje zákazník, za ně zákazník přebírá odpovědnost. Nemůžeme ručit za ryby, které se nacházejí v rybnících a nádržích, které nespravujeme z několika prostých důvodů.  Neznáme konktrétní vody, do kterých ryby vysazujeme (zda konkrétnímu druhu ryby plně vyhovují zejména fyzikálně chemické parametry vody), nevíme jak a kdo s rybami u zákazníků manipuluje, je možné, že škody na rybách vzniknou díky rybím predátorům, pytláctví, a také díky špatnému zdravotnímu stav dosavadní rybí obsádky nádrží a pod. Za ryby máme odpovědnost do momentu předání zákazníkovi,  který je patřičně seznámen s jejich stavem.

6. Pozdějším reklamacím se snažíme předcházet zejména dodáváním ryb v nejvyšší možné kvalitě. Pozdější reklamace a úhyny ryb je možné konzultovat s naší firmou, nicméně málokdy je možné těmto reklamacím vyhovět v plné výši.

7. Pokud bude reklamace uplatňována dle platných předpisů a zákonů ČR, budeme po zákazníkovi požadovat detailní fyzikálně chemický rozbor vody realizovaný akreditovanou laboratoří. Odběry vody je nutné udělat na přítocích, na odtoku, z hladiny, ze sloupce a ze dna vč. sedimentu. Dalším bodem je také doložení vyšetření stávající rybí obsádky Státní veterinární správou, abychom se ujistili, že úhyn nebyl způsoben infekčním onemocněním přeneseným ze stávající obsádky na námi doplněnou. 

8. Vážení ryb probíha zpravidla před zákazníkem, pokud ne, jsme povini jako dodavatelská strana před zákazníkem ryby na požádání převážit.

9. Po předání ryb, jsme povini vystavit účtenku která spadá pod režim EET.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 S pozdravem Ing. Jakub Vlček