Půlroček mníka jednovousého

Půlroček mníka jednovousého