Mník jednovousý (Lota lota)

Mník jednovousý je sladkovodní ryba z čeledi mníkovitých, dříe treskovitých,  obývající velkou část severní polokoule. Vyhovují mu chladnější tekoucí i stojaté vody. Optimání teplota pro chov se pohybuje mezi 10-15°C. Mník je ryba, která je vhodná pro intenzivní chov ve studenovodní akvakultuře. V momentě kdy jsou ryby naučeny komplikovaným procesem na příjem granulovaných krmných směsí, je růst velice rychlý. Tržní hmotnosti 300-500g ryby dosahují mezi 20-30 měsíci v závislosti na podmínkách chovu. Krmný koeficient se pohybuje na podobné úrovni jako u lososovitých ryb. Maso mníka je prosté drobných kostí, je velice kvalitní, chutné a vhodné pro širokou škálu kulinářského využití. 
 
 

Náš chov

Máme vlastní generační hejno mníků. Kteří jsou základem pro kvalitní chov. Zabýváme se tedy výtěrem a následným odchovem váčkového plůdku na rybnících. Váčkový plůdek také prodáváme v únoru/březnu.
 
Následně se zabýváme odchovem mníka do stádia rychleného plůdku (3-4cm), který dodáváme Českému rybářskému svazu za účelem zvýšení populací mníka ve volných vodách. Výzkumnému ústavu rybářskému a vodohospodářskému ve Vodňanech za účelem výzkumu a také soukromým subjektům.
 
Dále odchováváme jako jediná firma v ČR pro účely optimalizace chovu mníka ryby převedené na granulovanou krmnou směs. Tyto ryby jsou dodávány jako půlročci o hmotnosti cca 10-15g/ks nebo jako těžší násada. 
 
Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.